dot dot
dot
รับสร้างบ้าน
dot
dot
dot
bulletแบบบ้าน tmm-101
bulletแบบบ้าน tmm-102
bulletแบบบ้าน tmm-103
bulletแบบบ้าน tmm-104
bulletแบบบ้าน tmm-105
bulletแบบบ้าน tmm-106
bulletแบบบ้าน tmm-107
bulletแบบบ้าน tmm-108
bulletแบบบ้าน tmm-109
bulletแบบบ้าน tmm-110
bulletแบบบ้าน tmm-111
bulletแบบบ้าน tmm-112
bulletแบบบ้าน tmm-113
bulletแบบบ้าน tmm-114
bulletแบบบ้าน tmm-115
bulletแบบบ้าน tmm-115P
bulletแบบบ้าน tmm-116
bulletแบบบ้าน tmm-117
bulletแบบบ้าน tmm-118
bulletแบบบ้าน tmm-119
bulletแบบบ้าน tmm-120
bulletแบบบ้าน tmm-121
bulletแบบบ้าน tmm-122
bulletแบบบ้าน tmm-123
bulletแบบบ้าน tmm-124
bulletแบบบ้าน tmm-125
bulletแบบบ้าน tmm-126
bulletแบบบ้าน tmm-127
bulletแบบบ้าน tmm-128
bulletแบบบ้าน tmm-129
bulletแบบบ้าน tmm-130
bulletแบบบ้าน tmm-131
bulletแบบบ้าน tmm-132
bulletแบบบ้าน tmm-133
bulletแบบบ้าน tmm-134
bulletแบบบ้าน tmm-135
bulletแบบบ้าน tmm-136
bulletแบบบ้าน tmm-137
bulletแบบบ้าน tmm-138
bulletแบบบ้าน tmm-139
bulletแบบบ้าน tmm-140
bulletแบบบ้าน tmm-141
bulletแบบบ้าน tmm-142
bulletแบบบ้าน tmm-143
bulletแบบบ้าน tmm-144
bulletแบบบ้าน tmm-145
bulletแบบบ้าน tmm-146
bulletแบบบ้าน tmm-147
bulletแบบบ้าน tmm-148
bulletแบบบ้าน tmm-149
bulletแบบบ้าน tmm-150
bulletแบบบ้าน tmm-151
bulletแบบบ้าน tmm-152
bulletแบบบ้าน tmm-153
bulletแบบบ้าน tmm-154
bulletแบบบ้าน tmm-155
bulletแบบบ้าน tmm-156
bulletแบบบ้าน tmm-157
bulletแบบบ้าน tmm-158
bulletแบบบ้าน tmm-159
bulletแบบบ้าน tmm-160
bulletแบบบ้าน tmm-161
bulletแบบบ้าน tmm-162
bulletแบบบ้าน tmm-163
bulletแบบบ้าน tmm-163P
bulletแบบบ้าน tmm-164
bulletแบบบ้าน tmm-165
bulletแบบบ้าน tmm-166
bulletแบบบ้าน tmm-167
bulletแบบบ้าน tmm-168
bulletแบบบ้าน tmm-169
bulletแบบบ้าน tmm-170
bulletแบบบ้าน tmm-171
bulletแบบบ้าน tmm-172
bulletแบบบ้าน tmm-173
bulletแบบบ้าน tmm-174
bulletแบบบ้าน tmm-175
bulletแบบบ้าน tmm-176
bulletแบบบ้าน tmm-177
bulletแบบบ้าน tmm-178
bulletแบบบ้าน tmm-179
bulletแบบบ้าน tmm-180
bulletแบบบ้าน tmm-181
bulletแบบบ้าน tmm-182
bulletแบบบ้าน tmm-183
bulletแบบบ้าน tmm-184
bulletแบบบ้าน tmm-185
bulletแบบบ้าน tmm-186
bulletแบบบ้าน tmm-187
bulletแบบบ้าน tmm-188
bulletแบบบ้าน tmm-189
bulletแบบบ้าน tmm-190
bulletแบบบ้าน tmm-191
bulletแบบบ้าน tmm-192
bulletแบบบ้าน tmm-193
bulletแบบบ้าน tmm-194
bulletแบบบ้าน tmm-195
bulletแบบบ้าน tmm-196
bulletแบบบ้าน tmm-197
bulletแบบบ้าน tmm-197P
bulletแบบบ้าน tmm-198
bulletแบบบ้าน tmm-199
bulletแบบบ้าน tmm-1100
bulletแบบบ้าน tmm-1101
bulletแบบบ้าน tmm-1102
bulletแบบบ้าน tmm-1103
bulletแบบบ้าน tmm-1104
bulletแบบบ้าน tmm-1105
bulletแบบบ้าน tmm-1106
bulletแบบบ้าน tmm-1107
bulletแบบบ้าน tmm-1108
bulletแบบบ้าน tmm-1109
bulletแบบบ้าน tmm-1110
bulletแบบบ้าน tmm-1114
bulletแบบบ้าน tmm-1111
bulletแบบบ้าน tmm-1115
bulletแบบบ้าน tmm-1112
bulletแบบบ้าน tmm-1116
bulletแบบบ้าน tmm-1113
bulletแบบบ้าน tmm-1117
bulletแบบบ้าน tmm-1118
bulletแบบบ้าน tmm-1119
bulletแบบบ้าน tmm-1120
bulletแบบบ้าน tmm-1121
bulletแบบบ้าน tmm-1122
bulletแบบบ้าน tmm-1123
bulletแบบบ้าน tmm-1124
bulletแบบบ้าน tmm-1125
bulletแบบบ้าน tmm-1126
bulletแบบบ้าน tmm-1127
bulletแบบบ้าน tmm-1128
bulletแบบบ้าน tmm-1129
bulletแบบบ้าน tmm-1130
bulletแบบบ้าน tmm-1131
bulletแบบบ้าน tmm-1132
bulletแบบบ้าน tmm-1133
bulletแบบบ้าน tmm-1134
bulletแบบบ้าน tmm-1135
bulletแบบบ้าน tmm-1136
bulletแบบบ้าน tmm-1137
bulletแบบบ้าน tmm-1138
bulletแบบบ้าน tmm-1139
bulletแบบบ้าน tmm-1140
bulletแบบบ้าน tmm-1141
bulletแบบบ้าน tmm-1142
bulletแบบบ้าน tmm-1143
bulletแบบบ้าน tmm-1144
bulletแบบบ้าน tmm-1145
bulletแบบบ้าน tmm-1146
bulletแบบบ้าน tmm-1147
bulletแบบบ้าน tmm-1148
bulletแบบบ้าน tmm-1149
bulletแบบบ้าน tmm-1150
bulletแบบบ้าน tmm-1151
bulletแบบบ้าน tmm-1152
bulletแบบบ้าน tmm-1153
bulletแบบบ้าน tmm-1154
bulletแบบบ้าน tmm-1156
bulletแบบบ้าน tmm-1157
bulletแบบบ้าน tmm-1158
bulletแบบบ้าน tmm-1159
bulletแบบบ้าน tmm-1160
bulletแบบบ้าน tmm-1161
bulletแบบบ้าน tmm-1162
bulletแบบบ้าน tmm-1163
bulletแบบบ้าน tmm-1164
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-1
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-2
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-3
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-5
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-6
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-7
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-8
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-9
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-10
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-11
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-12
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-13
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-14
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-15
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-16
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-17
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-18
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-19
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-20
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-21
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-22
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-23
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-24
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-25
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-26
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-27
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-28
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-29
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-30
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-31
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-32
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-33
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-34
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-35
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-36
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-37
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
twitter
โฮมไทยดีดี
สร้างสุขใจ รับสร้างบ้าน
OMHOME & DESIGN


แนะนำแบบบ้านยอดนิยม

TMM - 103

แบบบ้าน TMM - 103 เป็นบ้านขนาดกะทัดรัด ที่ดูแล้วสวยเด่น Style Contemporary มีความลงตัวและสะดวกสบาย ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมด้วยที่จอดรถ 1 คัน 3 ห้องนอน / 2 ห้องน้ำ / 1 ห้องครัว / 1 ห้องรับแขก / 1 ห้องครัว / 1 ห้องอาหาร ที่จอดรถ 1 คัน  คลิกดูรายละเอียด<<

TMM - 115 

แบบบ้าน TMM - 115 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว Style Contemporary โดดเด่นด้วยรูปแบบหลังคาบริเวณโรงจอดรถด้วยหลังคาคอนกรีต พื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านเล่นระดับ โล่งโปร่งด้วย ห้องรับแขกที่กว้างขวาง และ ระเบียงสำหรับจิบกาแฟยามเช้า ให้ความสุขแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ 2 ห้องนอน / 2 ห้องน้ำ / 1 ห้องรับแขก / 1 ห้องครัว / 1 ห้องอาหาร  / ที่จอดรถ 1 คัน   คลิกดูรายละเอียด<<

TMM - 136

แบบบ้าน TMM - 136  บ้านเดี่ยว Style Contemporary จุดเด่นของบ้านจะอยู่ที่หลังคาทรงจั่ว ที่คลุมเฉลียงหน้าบ้าน มีความสวยงานแลดูแล้วสดุดตา และ ไม่ล้าสมัย พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านถูกจัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก ที่จอดรถ รวมถึงบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลา ปลูกบัว 3 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำ / 1 ห้องพระ / 1 ห้องรับแขก / 1 ห้องนั่งเล่น /1 ห้องครัว / 1 ห้องอาหาร  คลิกดูรายละเอียด<<  

TMM - 112

แบบบ้าน TMM - 112 จุดเด่น ที่แตกต่างจากแบบบ้าน TMM - 111 คือมีโดมชั้นบน สามารถทำเป็นห้องนอน หรือห้องทำงานได้ เป็นบ้านชั้นเดียว Style Resort ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ที่รักในธรรมชาติ และ สายน้ำ โดยมีเฉลียงขนาดใหญ่ และ ห้องพักผ่อนที่ยื่นออกกลางน้ำ อย่างเป็นสัดส่วน ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านได้สัมผัสกับความสุขในบ้านของตัวเอง ในบรรยาการที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และพื้นที่ใช้สอยภายใน ที่ถูกจัดสรรอย่างเป็นสัดส่วนและลงตัว 4 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำ / 1 ห้องรับแขก /  3 ห้องนั่งเล่น / 1 ห้องครัว / 1 ห้องอาหาร    คลิกดูรายละเอียด<<

TMM - 212

แบบบ้าน TMM - 212 แบบบ้านสองชั้น style contemporary จุดเด่นที่มุกหน้าบ้าน หลังคาทรงปั้นหยา 3 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำ / 1 ห้องพระ / 1 ห้องรับแขก  / 1 ห้องพักผ่อน / 1 ห้องครัว / 1 ห้องอาหาร  คลิกดูรายละเอียด<<

TMM - 229

แบบบ้าน TMM - 229  บ้านสวย style modern ลงตัวด้วยพื้นที่ใช้สอย  4 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำ / 1 ห้องรับแขก  /  1 ห้องครัว /  1 ห้องเก็บของ /ที่จอดรถ 1 คัน  คลิกดูรายละเอียด<<
โปรโมชั่นTMMHOME

จำหน่ายหนังสือแบบบ้านสร้างสุขใจ
แบบบ้านยอดนิยม
Promotion DiscountCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
47/72 หมู่ 5 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543 Fax : 02-158-4836
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : tmmhomedd@hotmail.com
http://www.tmmhome.com