dot dot
dot
รับสร้างบ้าน
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
twitter
โฮมไทยดีดี
สร้างสุขใจ รับสร้างบ้าน
OMHOME & DESIGN


แบบบ้านสามชั้น

แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ   แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ  
 แบบบ้านสามชั้น TMM – 301
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.50 ม. ยาว 18.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด  110.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 302
7 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ  ที่จอดรถ 4 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.50 ม. ยาว  14.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด  100.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ  แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 303
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทึ่จอดรถ 4 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 16.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 80.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 304
18 ห้องนอน 19 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 18.00 ม. ยาว 8.90 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด -  ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 305
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.50 ม. ยาว 6.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด -  ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 306
Coffee Shop
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว10.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด - ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 307
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด - ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 308
3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 16.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด - ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่น ๆ
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 309
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 16.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด - ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 310
  4 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 20.00 ม. ยาว 17.90 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด - ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 000
0ห้องนอน 0 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 00.00 ม. ยาว 00.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 00.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสามชั้น TMM – 000
0ห้องนอน 0 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 00.00 ม. ยาว 00.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 00.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมCopyright © 2010 All Rights Reserved.