TMMHOME.COM : บริการออกแบบบ้าน เขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคาร แปลนบ้าน แบบบ้านสำเร็จรูป ราคาถูกมาก พร้อมนำไปปลูกสร้างได้ทันที
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รับสร้างบ้าน
dot
dot
dot
bulletแบบบ้าน tmm-101
bulletแบบบ้าน tmm-102
bulletแบบบ้าน tmm-103
bulletแบบบ้าน tmm-104
bulletแบบบ้าน tmm-105
bulletแบบบ้าน tmm-106
bulletแบบบ้าน tmm-107
bulletแบบบ้าน tmm-108
bulletแบบบ้าน tmm-109
bulletแบบบ้าน tmm-110
bulletแบบบ้าน tmm-111
bulletแบบบ้าน tmm-112
bulletแบบบ้าน tmm-113
bulletแบบบ้าน tmm-114
bulletแบบบ้าน tmm-115
bulletแบบบ้าน tmm-115P
bulletแบบบ้าน tmm-116
bulletแบบบ้าน tmm-117
bulletแบบบ้าน tmm-118
bulletแบบบ้าน tmm-119
bulletแบบบ้าน tmm-120
bulletแบบบ้าน tmm-121
bulletแบบบ้าน tmm-122
bulletแบบบ้าน tmm-123
bulletแบบบ้าน tmm-124
bulletแบบบ้าน tmm-125
bulletแบบบ้าน tmm-126
bulletแบบบ้าน tmm-127
bulletแบบบ้าน tmm-128
bulletแบบบ้าน tmm-129
bulletแบบบ้าน tmm-130
bulletแบบบ้าน tmm-131
bulletแบบบ้าน tmm-132
bulletแบบบ้าน tmm-133
bulletแบบบ้าน tmm-134
bulletแบบบ้าน tmm-135
bulletแบบบ้าน tmm-136
bulletแบบบ้าน tmm-137
bulletแบบบ้าน tmm-138
bulletแบบบ้าน tmm-139
bulletแบบบ้าน tmm-140
bulletแบบบ้าน tmm-141
bulletแบบบ้าน tmm-142
bulletแบบบ้าน tmm-143
bulletแบบบ้าน tmm-144
bulletแบบบ้าน tmm-145
bulletแบบบ้าน tmm-146
bulletแบบบ้าน tmm-147
bulletแบบบ้าน tmm-148
bulletแบบบ้าน tmm-149
bulletแบบบ้าน tmm-150
bulletแบบบ้าน tmm-151
bulletแบบบ้าน tmm-152
bulletแบบบ้าน tmm-153
bulletแบบบ้าน tmm-154
bulletแบบบ้าน tmm-155
bulletแบบบ้าน tmm-156
bulletแบบบ้าน tmm-157
bulletแบบบ้าน tmm-158
bulletแบบบ้าน tmm-159
bulletแบบบ้าน tmm-160
bulletแบบบ้าน tmm-161
bulletแบบบ้าน tmm-162
bulletแบบบ้าน tmm-163
bulletแบบบ้าน tmm-163P
bulletแบบบ้าน tmm-164
bulletแบบบ้าน tmm-165
bulletแบบบ้าน tmm-166
bulletแบบบ้าน tmm-167
bulletแบบบ้าน tmm-168
bulletแบบบ้าน tmm-169
bulletแบบบ้าน tmm-170
bulletแบบบ้าน tmm-171
bulletแบบบ้าน tmm-172
bulletแบบบ้าน tmm-173
bulletแบบบ้าน tmm-174
bulletแบบบ้าน tmm-175
bulletแบบบ้าน tmm-176
bulletแบบบ้าน tmm-177
bulletแบบบ้าน tmm-178
bulletแบบบ้าน tmm-179
bulletแบบบ้าน tmm-180
bulletแบบบ้าน tmm-181
bulletแบบบ้าน tmm-182
bulletแบบบ้าน tmm-183
bulletแบบบ้าน tmm-184
bulletแบบบ้าน tmm-185
bulletแบบบ้าน tmm-186
bulletแบบบ้าน tmm-187
bulletแบบบ้าน tmm-188
bulletแบบบ้าน tmm-189
bulletแบบบ้าน tmm-190
bulletแบบบ้าน tmm-191
bulletแบบบ้าน tmm-192
bulletแบบบ้าน tmm-193
bulletแบบบ้าน tmm-194
bulletแบบบ้าน tmm-195
bulletแบบบ้าน tmm-196
bulletแบบบ้าน tmm-197
bulletแบบบ้าน tmm-197P
bulletแบบบ้าน tmm-198
bulletแบบบ้าน tmm-199
bulletแบบบ้าน tmm-1100
bulletแบบบ้าน tmm-1101
bulletแบบบ้าน tmm-1102
bulletแบบบ้าน tmm-1103
bulletแบบบ้าน tmm-1104
bulletแบบบ้าน tmm-1105
bulletแบบบ้าน tmm-1106
bulletแบบบ้าน tmm-1107
bulletแบบบ้าน tmm-1108
bulletแบบบ้าน tmm-1109
bulletแบบบ้าน tmm-1110
bulletแบบบ้าน tmm-1111
bulletแบบบ้าน tmm-1112
bulletแบบบ้าน tmm-1113
bulletแบบบ้าน tmm-1114
bulletแบบบ้าน tmm-1115
bulletแบบบ้าน tmm-1116
bulletแบบบ้าน tmm-1117
bulletแบบบ้าน tmm-1118
bulletแบบบ้าน tmm-1119
bulletแบบบ้าน tmm-1120
bulletแบบบ้าน tmm-1121
bulletแบบบ้าน tmm-1122
bulletแบบบ้าน tmm-1123
bulletแบบบ้าน tmm-1124
bulletแบบบ้าน tmm-1125
bulletแบบบ้าน tmm-1126
bulletแบบบ้าน tmm-1127
bulletแบบบ้าน tmm-1128
bulletแบบบ้าน tmm-1129
bulletแบบบ้าน tmm-1130
bulletแบบบ้าน tmm-1131
bulletแบบบ้าน tmm-1132
bulletแบบบ้าน tmm-1133
bulletแบบบ้าน tmm-1134
bulletแบบบ้าน tmm-1135
bulletแบบบ้าน tmm-1136
bulletแบบบ้าน tmm-1137
bulletแบบบ้าน tmm-1138
bulletแบบบ้าน tmm-1139
bulletแบบบ้าน tmm-1140
bulletแบบบ้าน tmm-1141
bulletแบบบ้าน tmm-1142
bulletแบบบ้าน tmm-1143
bulletแบบบ้าน tmm-1144
bulletแบบบ้าน tmm-1145
bulletแบบบ้าน tmm-1146
bulletแบบบ้าน tmm-1147
bulletแบบบ้าน tmm-1148
bulletแบบบ้าน tmm-1149
bulletแบบบ้าน tmm-1150
bulletแบบบ้าน tmm-1151
bulletแบบบ้าน tmm-1152
bulletแบบบ้าน tmm-1153
bulletแบบบ้าน tmm-1154
bulletแบบบ้าน tmm-1155
bulletแบบบ้าน tmm-1156
bulletแบบบ้าน tmm-1157
bulletแบบบ้าน tmm-1158
bulletแบบบ้าน tmm-1159
bulletแบบบ้าน tmm-1160
bulletแบบบ้าน tmm-1161
bulletแบบบ้าน tmm-1162
bulletแบบบ้าน tmm-1163
bulletแบบบ้าน tmm-1164
bulletแบบบ้าน tmm-1165
bulletแบบบ้าน tmm-1166
bulletแบบบ้าน tmm-1167
bulletแบบบ้าน tmm-1168
bulletแบบบ้าน tmm-1169
bulletแบบบ้าน tmm-1170
bulletแบบบ้าน tmm-1171
bulletแบบบ้าน tmm-1172
bulletแบบบ้าน tmm-1173
bulletแบบบ้าน tmm-1174
bulletแบบบ้าน tmm-1175
bulletแบบบ้าน tmm-1176
bulletแบบบ้าน tmm-1177
bulletแบบบ้าน tmm-1178
bulletแบบบ้าน tmm-1179
bulletแบบบ้าน tmm-1180
bulletแบบบ้าน tmm-1181
bulletแบบบ้าน tmm-1181s
bulletแบบบ้าน tmm-1182
bulletแบบบ้าน tmm-1183
bulletแบบบ้าน tmm-1184
bulletแบบบ้าน tmm-1185
bulletแบบบ้าน tmm-1186
bulletแบบบ้าน tmm-1187
bulletแบบบ้าน tmm-1188
bulletแบบบ้าน tmm-1189
bulletแบบบ้าน tmm-1190
bulletแบบบ้าน tmm-1191
bulletแบบบ้าน tmm-1192
bulletแบบบ้าน tmm-1193
bulletแบบบ้าน tmm-1194
bulletแบบบ้าน tmm-1195
bulletแบบบ้าน tmm-1196
bulletแบบบ้าน tmm-1197
bulletแบบบ้าน tmm-1198
bulletแบบบ้าน tmm-1199
bulletแบบบ้าน tmm-1200
bulletแบบบ้าน tmm-1201
bulletแบบบ้าน tmm-1202
bulletแบบบ้าน tmm-1203
bulletแบบบ้าน tmm-1204
bulletแบบบ้าน tmm-1205
bulletแบบบ้าน tmm-1206
bulletแบบบ้าน tmm-1207
bulletแบบบ้าน tmm-1208
bulletแบบบ้าน tmm-1209
bulletแบบบ้าน tmm-1210
bulletแบบบ้าน tmm-1211
bulletแบบบ้าน tmm-1212
bulletแบบบ้าน tmm-1213
bulletแบบบ้าน tmm-1214
bulletแบบบ้าน tmm-1215
bulletแบบบ้าน tmm-1216
bulletแบบบ้าน tmm-1217
bulletแบบบ้าน tmm-1218
dot
dot
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-1
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-2
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-2s
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-3
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-4
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-5
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-6
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-7
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-8
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-9
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-10
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-11
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-12
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-13
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-14
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-15
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-16
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-17
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-18
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-19
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-20
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-21
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-22
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-23
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-24
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-25
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-26
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-27
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-28
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-29
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-30
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-31
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-32
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-33
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-34
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-35
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-36
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-37
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-38
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-39
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-40
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-41
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-42
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-43
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-44
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-45
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-46
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-47
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-48
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-49
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง ST-50
dot
dot
bulletแบบบ้าน TMM-F2
bulletแบบบ้าน TMM-F2M
bulletแบบบ้าน tmm-F5
bulletแบบบ้าน tmm-F6
bulletแบบบ้าน tmm-F7
bulletแบบบ้าน tmm-201
bulletแบบบ้าน tmm-202
bulletแบบบ้าน tmm-203
bulletแบบบ้าน tmm-204
bulletแบบบ้าน tmm-205
bulletแบบบ้าน tmm-206
bulletแบบบ้าน tmm-207
bulletแบบบ้าน tmm-208
bulletแบบบ้าน tmm-209
bulletแบบบ้าน tmm-210
bulletแบบบ้าน tmm-211
bulletแบบบ้าน tmm-212
bulletแบบบ้าน tmm-212P
bulletแบบบ้าน tmm-213
bulletแบบบ้าน tmm-214
bulletแบบบ้าน tmm-215
bulletแบบบ้าน tmm-216
bulletแบบบ้าน tmm-217
bulletแบบบ้าน tmm-218
bulletแบบบ้าน tmm-219
bulletแบบบ้าน tmm-220
bulletแบบบ้าน tmm-221
bulletแบบบ้าน tmm-222
bulletแบบบ้าน tmm-223
bulletแบบบ้าน tmm-224
bulletแบบบ้าน tmm-225
bulletแบบบ้าน tmm-226
bulletแบบบ้าน tmm-227
bulletแบบบ้าน tmm-228
bulletแบบบ้าน tmm-229
bulletแบบบ้าน tmm-230
bulletแบบบ้าน tmm-230S
bulletแบบบ้าน tmm-231
bulletแบบบ้าน tmm-232
bulletแบบบ้าน tmm-233
bulletแบบบ้าน tmm-234
bulletแบบบ้าน tmm-235
bulletแบบบ้าน tmm-236
bulletแบบบ้าน tmm-237
bulletแบบบ้าน tmm-238
bulletแบบบ้าน tmm-238s
bulletแบบบ้าน tmm-239
bulletแบบบ้าน tmm-240
bulletแบบบ้าน tmm-241
bulletแบบบ้าน tmm-242
bulletแบบบ้าน tmm-243
bulletแบบบ้าน tmm-244
bulletแบบบ้าน tmm-245
bulletแบบบ้าน tmm-246
bulletแบบบ้าน tmm-247
bulletแบบบ้าน tmm-248
bulletแบบบ้าน tmm-249
bulletแบบบ้าน tmm-250
bulletแบบบ้าน tmm-251
bulletแบบบ้าน tmm-252
bulletแบบบ้าน tmm-253
bulletแบบบ้าน tmm-254
bulletแบบบ้าน tmm-255
bulletแบบบ้าน tmm-256
bulletแบบบ้าน tmm-257
bulletแบบบ้าน tmm-258
bulletแบบบ้าน tmm-259
bulletแบบบ้าน tmm-260
bulletแบบบ้าน tmm-261
bulletแบบบ้าน tmm-262
bulletแบบบ้าน tmm-263
bulletแบบบ้าน tmm-264
bulletแบบบ้าน tmm-265
bulletแบบบ้าน tmm-266
bulletแบบบ้าน tmm-267
bulletแบบบ้าน tmm-268
bulletแบบบ้าน tmm-269
bulletแบบบ้าน tmm-270
bulletแบบบ้าน tmm-271
bulletแบบบ้าน tmm-272
bulletแบบบ้าน tmm-273
bulletแบบบ้าน tmm-274
bulletแบบบ้าน tmm-275
bulletแบบบ้าน tmm-276
bulletแบบบ้าน tmm-277
bulletแบบบ้าน tmm-278
bulletแบบบ้าน tmm-279
bulletแบบบ้าน tmm-280
bulletแบบบ้าน tmm-281
bulletแบบบ้าน tmm-282
bulletแบบบ้าน tmm-283
bulletแบบบ้าน tmm-284
bulletแบบบ้าน tmm-285
bulletแบบบ้าน tmm-286
bulletแบบบ้าน tmm-287
bulletแบบบ้าน tmm-288
bulletแบบบ้าน tmm-289
bulletแบบบ้าน tmm-290
bulletแบบบ้าน tmm-291
bulletแบบบ้าน tmm-292
bulletแบบบ้าน tmm-293
bulletแบบบ้าน tmm-294
bulletแบบบ้าน tmm-295
bulletแบบบ้าน tmm-296
bulletแบบบ้าน tmm-297
bulletแบบบ้าน tmm-298
bulletแบบบ้าน tmm-299
bulletแบบบ้าน tmm-2100
bulletแบบบ้าน tmm-2101
bulletแบบบ้าน tmm-2102
bulletแบบบ้าน tmm-2103
bulletแบบบ้าน tmm-2104
bulletแบบบ้าน tmm-2105
bulletแบบบ้าน tmm-2106
bulletแบบบ้าน tmm-2107
bulletแบบบ้าน tmm-2108
bulletแบบบ้าน tmm-2109
bulletแบบบ้าน tmm-2110
bulletแบบบ้าน tmm-2111
bulletแบบบ้าน tmm-2112
bulletแบบบ้าน tmm-2113
bulletแบบบ้าน tmm-2114
bulletแบบบ้าน tmm-2114P
bulletแบบบ้าน tmm-2115
bulletแบบบ้าน tmm-2116
bulletแบบบ้าน tmm-2117
bulletแบบบ้าน tmm-2118
dot
dot
dot
dot
dot

dot


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
twitter
โฮมไทยดีดี
สร้างสุขใจ รับสร้างบ้าน
OMHOME & DESIGNเพิ่มเพื่อน

Promotion, โปรโมชั่น , โปรโมชั่นรับสร้างบ้าน , แบบบ้านมาใหม่,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้านสวย,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,แบบบ้านมาใหม่,แบบบ้านราคาถูก,สร้างบ้านราคาถูก,สร้างบ้าน,รับเหมา,บ้าน,

 

 

 แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้าน,แบบบ้านโมเดิร์น,บ้าน,บ้านราคาถูก,รับสร้างบ้าน,สร้างบ้านงยน้อย,บ้านลอฟท์,รีวิวสร้างบ้าน

แบบบ้าน หนังสือแบบบ้าน  หนังสือบ้านสวย รวมแบบบ้าน

 

TMMHOME  รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และ ขายแบบบ้าน มีทั้ง แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้นและแบบอื่นๆ  อีกมากมาย  ให้บริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การรับสร้างบ้านที่ยาวนาน ให้คำปรึกษา การออกแบบบ้าน การก่อสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน ฯ และคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ราคาถูก รับสร้างบ้านทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ทำสัญญา 90,000 บาท ปลูกบ้านทันที  ด้วยสโลแกน " สร้างก่อน ผ่อนทีหลัง ราคาเบา ๆ "  

ทีเอ็มเอ็มโฮม : TMMHOME

ศูนย์รวมแบบบ้านหลากหลายสไตล์ มีแบบบ้านให้เลือกสรรมากมายในทุกระดับราคา โดยมีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 500 แบบบ้าน และมีตัวอย่างแบบบ้านที่สร้างเสร็จจริงกว่า 100 แบบบ้าน  รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้านตามสไตล์ของลูกค้า โดยทีมงานรับสร้างบ้านที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ทุกแบบบ้านสามารถปรับเปลี่ยนและออกแบบบ้านใหม่ได้ทุกตามความต้องการของลูกค้า

TMMHOME รับสร้างบ้าน รับออกแบบบ้าน ขายแบบบ้านครบวงจร โดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ และบริการที่ท่านต้องประทับใจ

TMMHOME มีแบบบ้านสวยหลากหลายสไตล์ ทั้งบ้านพักอาศัย แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบรีสอร์ท แบบ Coffee Shop แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น พร้อมผลงานสร้างจริงตั้งแต่เริ่มงาน จนจบงานส่งมอบบ้าน ทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านเชื่อได้ว่า สร้างบ้านกับเรา " เสร็จจริง ไม่ทิ้งงาน " TMMHOMEเน้นคุณภาพ มาตรฐานงานเป็นหลัก พร้อมบริการหลังการขาย  สบายใจในการสร้างบ้านกับทีมงาน TMMHOME

บริษัทรับสร้างบ้าน โอ.เอ็ม.โฮม  ยินดีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้าน ฟรี สำหรับผู้ที่อยากสร้างบ้าน และรับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ในสไตล์ที่ท่านชื่นชอบ ด้วยแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับบ้านของท่าน อีกทั้งมีแบบบ้านสวย  เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัว โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้านได้ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านสองชั้น และแบบบ้านสามชั้น ซึ่งเรามีทีมงานที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยในทุกขั้นตอนก่อสร้างบ้าน

 รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,แบบบ้านราคาถูก,บ้าน,รับสร้างบ้านราคาประหยัด,facebook,line

แบบบ้าน,รับสร้างบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านราคาถูก

บริษัทรับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้านฟรี,แบบบ้านราคาประหยัด,รั้ว,ถมดิน,รับเหมาก่อสร้าง,แบบบ้านสวย,แบบบ้านขายดี
(ผู้ชมเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์ สามารถคลิกเพื่อAdd Line อัตโนมัติ) (ผู้ชมเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์        สามารถคลิกเพื่อโทรติดต่อ)
   E-mail :tmmhome@hotmail.com

 


เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น.


 

บริษัทรับสร้างบ้าน,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้านราคาถูก,แบบบ้านราคาประหยัด,รั้ว,ถมดิน,รับเหมาก่อสร้าง,แบบบ้านสวย,แบบบ้านขายดี,สร้างบ้าน,โปรโมชั่นบ้าน,โปรโมชั่นรับสร้างบ้าน,โปรโมชั่น,promotion,แบบบ้านสำเร็จรูป

TMMHOME  ทีเอ็มเอ็มโฮม รับสร้างบ้าน คุณภาพดีราคาถูก บริการดำเนินเรื่องธุรกรรมการเงิน บริการขอน้ำประปา ขอไฟฟ้า ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอทะเบียนบ้าน ทางเราบริการฟรี สร้างบ้านราคาถูก ใช้วัสดุปลูกสร้างเกรด A  มีผลงานมากมายให้เลือกชม รับเขียนแบบบ้านและออกแบบบ้าน คุณภาพมาตฐาน ทั้งแบบสถาปัยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล แบบวิศวกรรมไฟฟ้า  ในราคาที่คุณพึงพอใจ  TMMHOME บริการเขียนแบบบ้านพักอาศัย แบบบ้านชั้นเดียว ,แบบบ้านสองชั้น ,แบบบ้านสามชั้น ,แบบอพาร์ทเม้นท์ ,แบบบ้านอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและใบรับรองวิชาชีพ สำหรับยื่นขออนุญาตปลูกสร้างด้วยทีมงานมืออาชีพทั้งวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ 

  • ทีเอ็มเอ็มโฮม มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายแบบบ้าน หลายสไตล์ มากกว่า 100  แบบบ้าน ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น แบบอาพาร์ทเมนท์ แบบรีสอร์ท และแบบอื่นๆ
  • เหมาะสำหรับนำไปปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน หรือสำหรับนำไปให้ผู้รับเหมานำไปก่อสร้างให้ลูกค้าของท่าน หรือทำโครงการบ้านจัดสรร
  • ทีเอ็มเอ็มโฮม ได้ออกแบบบ้านอย่างพิถีพิถัน โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์
  • แบบบ้านทุกแบบเขียนด้วย Computer ที่มีรายละเอียดวัสดุครบถ้วน ออกแบบโดยเน้นพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าทุกตารางเมตร และประหยัดพลังงาน
  • มีความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูกมาก ทุกแบบพร้อมนำไปปลูกสร้างได้ทันที หรือยื่นขอกู้ธนาคาร ได้ทันที
  • บริการออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิต โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ ในราคาที่คุณพอใจ
  • มีสถาปนิก วิศวกร เซ็นรับรองแบบ พร้อมรายการคำนวณครบชุด สำหรับนำไปขออนุญาตปลูกสร้างจากทางราชการ
  • บริการให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน   ผู้รับเหมา ทุกขั้นตอน    

                                

         

>>>คลิกดูรายละเอียด

 

TMM - 115 TMM - 115

สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อแบบบ้านได้ที่ 02-158-4836 ,02-158-4543 ,02-158-4405 Hotline 081-113-9555 ,086-310-8887

 

จำหน่ายหนังสือแบบบ้านสร้างสุขใจ  รวมแบบบ้านกว่า 500 แบบ ที่สามารถปลูกสร้างได้จริง มีแบบบ้านพร้อมตัวอย่างผลงานสร้างจริง ภาพแปลนบ้านที่กำหนดขนาดตัวบ้านที่ชัดเจน  โทรสั่งซื้อได้ที่นี่ 02-158-4836

 

 

More...

TMMHOME มีแบบบ้านยอดนิยมมานำเสนอ สวย ราคาปลูกสร้างถูก

More...

More...

ทีเอ็มเอ็มโฮม ( TMMHOME )  รับสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาถูก เขียนแบบบ้าน ฟรี  พร้อมดำเนินเรื่องธุรกรรมทางการเงิน ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอน้ำประปา ขอไฟฟ้า ขอทะเบียนบ้าน ฯ เราบริการ ฟรี มีแบบบ้านสวยมีให้เลือกกว่า 100 แบบ ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น และแบบบ้านอื่นๆ พร้อมยังมีผลงานสร้างจริงไว้ให้ท่านพิจารณามากมาย กับเราทีมงานทีเอ็มเอ็มโฮม 

More...

ศูนย์รวมแบบบ้านสำเร็จรูปคุณภาพ นำไปปลูกสร้างบ้านได้ทันที มีรายละเอียด แบบบ้าน แบบแปลนบ้าน ตามสไตล์ ที่คุณต้องการ ทั้งบ้านชั้นเดียว บ้าน 2 ชั้น บ้าน 3 ชั้น แบบอพาร์ทเม้นท์  แบบบ้านโมเดิร์น ฯ ให้คุณเลือกสรร รับประกันความพึงพอใจ     เชิญเข้าชม แบบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสามชั้น และแบบอื่นๆ พร้อมราคาแบบบ้าน และราคาปลูกสร้างบ้านได้ที่นี่........

More...

บริการรับออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานบ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านพักอาศัยสองชั้น บ้านพักอาศัยสามชั้น แบบอาคาร แบบอพาร์ทเม้นท์ แบบรีสอร์ท และแบบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า และในการออกแบบต่างๆ จะเน้นความต้องการและทันสมัยถูกหลังหวงจุ้ยเป็นสำคัญ เอาใจใส่งานทุกขั้นตอน

More...

บ้านสวยชั้นเดียว Contemporary Style บ้านพักต่างอากาศชั้นเดียวสไตล์ร่วมสมัย ขนาดกระทัดรัด ราคาประหยัด รูปทรงภายนอกสวยงาม เน้นทางเข้าด้วยเฉลียงซึ่งต่อกันห้องโถงทีาสามารถจัเป็นสัดส่วนรับประทาน อาหารได้อย่างลงตัว

More...

บ้านชั้นเดียว Contemporary Style บ้านสวยที่เน้นความโล่ง โปร่ง สบาย ด้วยการออกแบบที่ให้ห้องรับเเขกเชื่อมกับเฉลียงหน้าบ้านที่สามารถเป็นได้ ทั้งมุมรับเเขก เเละพักผ่อนของทุกคนในบ้าน

More...

บ้านสวยชั้นเดียว Modren Style รูปทรงโดดเด่น ทันสมัย เเละทางเชื่อมบริเวณห้องนอนใหญ่ที่เเยกออกจากตัวบ้าน ได้จัดวางพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เเละลงตัวด้วยพื้นที่ใช้สอยถึง 175 ตรม.

More...

พบกับการรีวิวแบบบ้านชั้นเดียวแบบบ้าน tmm-114 แบบบ้านที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายท่านสงสัยว่าแบบบ้าน tmm-114 ถ้าสร้างเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาสวยเหมือนในรูปหรือไม่

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
47/72 หมู่ 5 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543 Fax : 02-158-4836
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : tmmhomedd@hotmail.com
http://www.tmmhome.com