dot dot
dot
รับสร้างบ้าน
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
twitter
โฮมไทยดีดี
สร้างสุขใจ รับสร้างบ้าน
OMHOME & DESIGN


แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 101
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 15.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 39.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 102
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.00 ม. ยาว 15.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 55 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 103
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 14.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 48.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 104
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 22.00 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 77.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
  แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 105
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง  21.50ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 106
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 16.00 ม. ยาว 16.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 107
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 16.50 ม. ยาว 16.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 108
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 15.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 49 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 109
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 110
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 111
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 20.00 ม. ยาว 18.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 138 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 112
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 20.00 ม. ยาว 18.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 138 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 113
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.70 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 63 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 114
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.00 ม. ยาว 12.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 76 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 115
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 115P
 
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง10.50 ม. ยาว 12.40 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 116
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.00 ม. ยาว 10.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 117
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.00 ม. ยาว 18.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 118.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 118
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 17.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 119
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 18.00 ม. ยาว 20.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด  134.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 120
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด  58.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 121
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 18.00 ม. ยาว 25.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด  162.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 122
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 15.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 59.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 123
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด  56.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 124
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.20 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 125
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 79.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 126
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 127
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

 

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 128
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.00 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 69.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 129
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 18.50 ม. ยาว 9
.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 73.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
   แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 130
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.50 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 83.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 131
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 132
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 62.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 133
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 71.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 134
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 48.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 135
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 54.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 136
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.20 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 75.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 137
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.00 ม. ยาว 18.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 118.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 138
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 58.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 139
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 16.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 83.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 140
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.50 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 79.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 141
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.70 ม. ยาว 12.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 142
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 12.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 67.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 143
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 23.20 ม. ยาว 12.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 109.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 144
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 12.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 51.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 145
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.75 ม. ยาว 12.90 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 54.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 146
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.80 ม. ยาว 15.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 70.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 147
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.40 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 80.25 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 148
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 16.50 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 74.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 149
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 19.00 ม. ยาว 13.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 98.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้านคลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว

 แบบบ้านชั้นเดียว

 

แบบบ้านชั้นเดียว TMM - 150
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 20.50 ม. ยาว 14.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 113.30 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 151
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.00 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 85.50 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว

 แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 152
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 153
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.20 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 75.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
 คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 154
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.00 ม. ยาว 13.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 53.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน    คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 155
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.20 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 55.68 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 156
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 18.00 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 93.50 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 157
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 158
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.60 ม. ยาว 10.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 51 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 159
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 33 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 160
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 7.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 30 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 161
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 10.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 46 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 162
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 14.90 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 163
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 164
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 7.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 34 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติ

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 165
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.80 ม. ยาว 7.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 37 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 166
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 62 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 167
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 48 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 168
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 38 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 169
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 53 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 170
3ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 171
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 10.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 58 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 172
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 18.50 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 82 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 173
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 56 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 174
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.50 ม. ยาว 12.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 77 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 175
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.90 ม. ยาว 12.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 67 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 176
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.00 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 89 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 177
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 74 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 178
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 12.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 59 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 179
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.40 ม. ยาว 11.40 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 180
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 11.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 42 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 181
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.10 ม. ยาว 11.23 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 69 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 182
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.50 ม. ยาว 13.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 77 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 183
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.50 ม. ยาว 17.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 113 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 184
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 12.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 71 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 185
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 186
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 187
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 15.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 76 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 188
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 13.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 73 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 189
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 10.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 63 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 190
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 191
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 13.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 192
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 63 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 193
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.20 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 65 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 194
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 83 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 195
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 196
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.50 ม. ยาว 11.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 69 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 197
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 197P
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.50 ม. ยาว 11.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 69 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 198
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 199
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1100
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 16.50 ม. ยาว 15.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 97 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1101
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 11.75 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 67 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1102
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.00 ม. ยาว 12.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 72 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1103
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 16.50 ม. ยาว 11.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 78 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1104
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 13.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 61 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1105
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 62 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1106
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 13.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1107
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 20.00 ม. ยาว 9.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 81 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1108
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 56 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านชั้นเดียว  
แบบบ้านชั้นเดียว TMM – 1109
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.50 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 56 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน   คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.