dot dot
dot
รับสร้างบ้าน
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
twitter
โฮมไทยดีดี
สร้างสุขใจ รับสร้างบ้าน
OMHOME & DESIGN


แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 201
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 14.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้าบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 202
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 9.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 46.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้นTMM – 203
1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.10 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 204
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.50 ม. ยาว 12.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 87.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 205
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.90 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 47.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 แบบบ้านสองชั้น TMM – 206
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 11.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 207
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 14.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 74.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 208
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 209
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 210
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 211
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 13.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 47.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 212
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.70 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 213
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 6.50 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 48.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้นTMM – 214
6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 14.40 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 215
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.70 ม. ยาว 9.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 43.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 216
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 217
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.30 ม. ยาว 10.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 46.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 218
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 9.40 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 45.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 219
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.00 ม. ยาว 9.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 59.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 220
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 221
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.40 ม. ยาว 8.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 45.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 222
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 18.00 ม. ยาว 8.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 66.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 223
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 13.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 58.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 224
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้นTMM – 225
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง  7.00 ม. ยาว 10.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 41.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 226
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.40 ม. ยาว 8.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 45.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 227
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 228
5 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 229
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.60 ม. ยาว 8.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 53.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 230
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 9.40 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 45.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 231
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 19.28 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 72.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 232
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.60 ม. ยาว 10.60 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 58.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 233
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 14.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 61.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 234
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง  8.90 ม. ยาว 16.90 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 67.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
  แบบบ้านสองชั้น TMM – 235
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.50 ม. ยาว 17.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 100.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบบ้านสองชั้น TMM – 236
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 56.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 237
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง  12.00 ม. ยาว 12.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 238
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 13.34 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด  69.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
  แบบบ้านสองชั้น TMM – 239
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.10 ม. ยาว 15.40 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 102.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 240
0 ห้องนอน 0 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 00.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 241
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 10.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 61.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 242
3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 20.00 ม. ยาว 9.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 81.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 243
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 6.50 ม. ยาว 9.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 244
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.60 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 57.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
  แบบบ้านสองชั้น TMM – 245
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 9.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 44.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 246
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 43.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
  แบบบ้านสองชั้น TMM – 247
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.20 ม. ยาว 10.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 43.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 248
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 54.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 249
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.40 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 250
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.20 ม. ยาว 7.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
  แบบบ้านสองชั้น TMM – 251
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 23.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 107.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 252
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 6.80 ม. ยาว 10.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 253
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.70 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 49.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 254
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.50 ม. ยาว 11.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 55.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 255
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 47.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 256
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 19.40 ม. ยาว 10.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 82.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 257
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.60 ม. ยาว 15.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 93.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 258
5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.20 ม. ยาว 16.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 88.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 259
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 10.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 48.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 260
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.00 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 78.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 261
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 10.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 59.50 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 262
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.35 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 71.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 263
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 70.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 264
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 88.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น TMM – 265
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 56.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 266
 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.80 ม. ยาว 12.80 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 71.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 267
 
4ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.10 ม. ยาว 12.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 55.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 268
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 9.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 44.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 269
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 62.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 270
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 12.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 55.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 271
 
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.40 ม. ยาว 11.60 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 48.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 272
 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 11.60 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 55.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 273
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.60 ม. ยาว 9.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 274
 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.90 ม. ยาว 9.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 53.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 275
 
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 44.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 276
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.30 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 61.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 277
 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 15.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 278
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 16.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 79.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 279
 
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.20 ม. ยาว 11.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 54.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 280
 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง15.00 ม. ยาว 8.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 59.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 281
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 44.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 282
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.30 ม. ยาว 11.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 283
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 284
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 12.60 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 285
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 13.10 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 58.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 286
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 46.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 287
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 15.50 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 76.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 288
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.15 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 53.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 289
 
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 290
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.50 ม. ยาว 8.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 291
 
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.00 ม. ยาว 11.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 54.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 292
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 10.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 50.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 293
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 9.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 44.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 294
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 9.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 44.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 295
 
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 17.00 ม. ยาว 16.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 105.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 296
 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 70.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 297
 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 64.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 298
 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 299
 
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.50 ม. ยาว 14.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2100
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 14.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 62.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2101
 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.00 ม. ยาว 12.90 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 72.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2102
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.50 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 70.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2103
 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 19.00 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 95.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2104
 
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2105
 
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.60 ม. ยาว 12.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2106
 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 13.50 ม. ยาว 17.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 92.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2107
 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 14.00 ม. ยาว 11.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 68.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2108
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 10.20 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2109
 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 12.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 54.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2110
 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 13.20 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 58.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2111
 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 16.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 79.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2112
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 16.20 ม. ยาว 7.70 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 59.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2113
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.50 ม. ยาว 13.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 60.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 2114
 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 9.70 ม. ยาว 9.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 46.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – F-2
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 6.50 ม. ยาว 8.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านสองชั้น TMM - F-2M

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 6.50 ม. ยาว 10.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 40.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – F-5
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.50 ม. ยาว 10.40 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 45.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – F-6
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 8.60 ม. ยาว 13.50 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 55.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น TMM – F-7
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 11.50 ม. ยาว 15.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 74.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน
คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบบ้านสองชั้น TMM – 000
0 ห้องนอน 0 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 0 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 00.00 ตร.ว.
ราคาแบบบ้าน ,ราคาปลูกสร้างบ้าน

คลิก>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.